strona
główna
usługi o firmie kontakt

Mierniki promieniowania

Fitofotometr typu FR-20

Fitofotometr jest przeznaczony do pomiarów promieniowania fotosyntetycznie czynnego ( tj. w zakresie od 400 nm do
700 nm ) naturalnego, słonecznego i sztucznych źródeł światła. Znajduje szerokie zastosowanie w badaniach fotobiologicznych, w ogrodnictwie i agrometeorologii. Dzięki małym wymiarom, lekkiej konstrukcji i zasilaniu bateryjnemu może być używany jako przyrząd przenośny do pracy w różnych warunkach.
Jednostka pomiarowa: µmol( quantum) x m-2 s-1

Zakresy pomiarowe:
NISKI      0 - 200 µmol / m2 × s
200 - 2000 µmol / m2 × s
WYSOKI      (200 - 2000 µmol / m2 × s) × 10

Przy pomiarze natężenia napromieniowania emitowanego przez sztuczne źródła światła, należy wskazania miernika pomnożyć przez odpowiedni współczynnik korekcji.

Termionologia i jednostki stosowane w pomiarach promieniowania Fotosyntetycznie Czynnego.

Miernik mocy laserów 400-1100 nm

 

 

 

Licznik Geigera-Müllera GAMMA-SCOUT

Wysokiej mocy licznik okienkowy promieniowania alfa, beta, gamma. Pomiar promieniowania w otoczeniu i sygnalizator podwyższonego promieniowania przekraczającego nawet do 500 razy wartość dopuszczalną, równą 1.0 miliSv/rok = 0.1 mikroSv/godz. Regularne zliczanie przez lata.