strona
główna
usługi o firmie kontakt

LAMPY SPEKTRALNE

Lampy spektralne są to lampy wyładowcze, które wysyłają liniowe widma gazów szlachetnych oraz metali.
Stosowane wszędzie tam, gdzie niezbędne jest spektrum liniowe lub promieniowanie monochromatyczne.

Rurki Plückera:

Do podanych niżej rurek wykonujemy również oświetlacze wraz z zasiaczami

 

Długość rurki: 265mm
Długość kapilary świecącej:     100mm
Średnica rurki: 15mm
Średnica kapilary świecącej:     6,5mm

  

Oferowane typy lamp: 

 


 

Typy lamp spektralnych

Cena netto 

1. Hydrogen ,-
2. Helium ,-
3. Oxygen ,-
4. Argon ,-
5. Nitrogen ,-
6. Neon ,-
7. Water Vapor ,-
8. Carbon Dioxide ,-
9. Krypton ,-
10. Xenon  ,- 
 11.   Mercury Vapor   ,- 
 12.   Bromine   ,- 
 13.   Iodine   ,- 
 14.   Carbonic Acid   ,- 
 15.   Air   ,- 
 16.   Chlorinr Gas   ,- 
17.  Deuterium  ,- 

  

Lampy firmy OSRAM:

  

Lp. Symbol Napięcie[V] Prąd[A] Moc[W] Wymiary obszaru Świecenia [mm] Trzonek
1 Cd/10 15 1,0AC 15 15x6 Pico9
2 Cs/10 10 1,0AC 10 15x6 Pico9
3 He/10 60 1,0AC 55 15x8 Pico9
4 Hg/100 45 0,6…1
AC/DC
22…44 20x3 Pico9
5 HgCd/10 30 1,0AC 25 20x8 Pico9
6 K/10 10 1,0AC 10 16x6,5 Pico9
7 Na/10 15 1,0AC 15 15x6,5 Pico9
8 Na10FL 16 0,57AC 9 Pico9
9 Ne/10 30 1,0AC 30 15x8 Pico9
10 Rb/10 10 1,0AC 10 15x6 Pico9
11 Tl/10 15 1,0AC 15 8x3 Pico9
12 Zn/10 15 1,0AC 15 15x6 Pico9

Element dodatkowy: Łącznik Nr 454/s oprawy P28s do cokołu Pico9
Element dodatkowy: Starter St 191

Lampy spektralne PHILIPS z trzonkiem E 27:

 

Dostępne są następujące typy lamp: 

 


 

Typy  lamp spektralnych

ilość

cena
NETTO

1.  Hg  250,- 
2.  Cs  250,- 
3.  Na  450,- 
4.  He  250,- 
5.  In   250,- 
 6.   Xe   250,- 
  7.  Ti  250,- 
8.  Ar  250,-