strona
główna
usługi o firmie kontakt

Monochromatory rodziny M250

budowane w układzie Czerny-Turner'a o ogniskowej 250 mm.

 

 

 

 

 

Monochromatory siatkowe rodziny M250 przeznaczone są do wyfiltrowania dowolnej linii w ultrafioletowym UV, widzialnym VIS lub podczerwonym IR zakresie widma. Opcje te są osiągalne dla monochromatorów z odpowiednimi siatkami dyfrakcyjnymi. Przyrządy mają wbudowane silniki krokowe umożliwiające automatyczne rozwijanie widma w czasie. Opcja ta wymaga dodatkowego wyposażenia w Kartę SK300, Sterownik 841, lub Sterownik 020

 

    Dane techniczne:

 

Monochromatory produkowane są w następujących wersjach:

Typ Zakres
spektralny
[nm]
Dyspersja

[nm/mm]
Dokł. Ust.
Licznik
[nm]
Dokł. Ust.
Komputer
[nm]
Dokładność
Wskazań
[nm]
M250/1800/UV 200-800 1,9 0,1 0,05 ± 0,5
M250/1800/VIS 200-800 1,9 0,1 0,05 ± 0,5
M250/1200/750 400-1200 3,2 0,1 x 1,5 0,075 ± 0,8
M250/1200/1000 600-1400 3,2 0,1 x 1,5 0,075 ± 0,8
M250/600/750 400-2000 6,4 0,1 x 3 0,15 ± 1,0
M250/600/100 600-2400 6,4 0,1 x 3 0,15 ± 1,0

Monochromatory wyposażone są w mechaniczny wskaźnik długości fali . Wskazania licznika dla monochromatorów z siatką 1800 linii/mm odpowiadają danej długości fali. dla monochromatorów z innymi siatkami wskazanie licznika należy pomnożyć przez stały współczynnik; 1,5 dla siatki 1200 linii/mm i 3 dla siatki 600 linii/mm.

Przy pracy monochromatora z komputerem możliwe jest wyskalowanie przez użytkownika przy pomocy lamp spektralnych emitujących ściśle określone linie monochromatyczne w wymaganym zakresie spektralnym. Po kalibracji wskazania licznika monochromatora mogą odbiegać od wskazań komputera. Wskazania komputera są dokładniejsze.