wyprzedaz
strona
główna
usługi o firmie kontakt

Zasilacze

Zasilacze DC do ksenonowych i rtęciowych lamp łukowych o mocy do 500 W


Zasilacze są przeznaczone do zasilania stabilizowanym prądem stałym wysokociśnieniowych, ksenonowych i rtęciowych, lamp łukowych. Dzięki stabilizacji prądu i niskim tętnieniom w szczególności przydatne są do pracy w układach spektrofotometrycznych. Niskie tętnienia zwiększają żywotność zasilanych lamp. Zasilacze posiadają układ zapłonowy wytwarzający wysokie napięcie służące do zapalania lampy oraz układ automatyki zabezpieczający lampę przed uszkodzeniem wynikającym z powtórnego przyłożenia na nią wysokiego napięcia. Wyposażone są dodatkowo w licznik zliczający czas pracy lampy.schemat blokowy


Zasilacze wykonywane są w dwóch wersjach: Oferujemy następujące zasilacze DC do lamp łukowych
(Możliwe jest zasilanie lamp firm: OSRAM, HAMAMATSU, HANOVIA, NARVA itp.)


Moc lampy ksenonowej Typ zasilacza:
50 W ZXE 075
75 W ZXE075
100 W ZXE 100
150 W ZXE 150
180 W ZXE 180
250 W
ZXE 250
ZXE 300
300 W ZXE 250
ZXE 300
450 W ZXE 450
ZXE 500
500 W ZXE 450
ZXE 500

Moc lampy rtęciowej Typ zasilacza:
50W ZHG 050
100W ZHG 100
200W ZHG 200
250W ZHG 250
350W ZHG 350
500W ZHG 500
Szczegółowe dane techniczne dotyczące niektórych z wyżej wyminionych zasilaczy

Możliwe jest wykonania zasilaczy do innych, wyżej nie wymienionych typów lamp wysokociśnieniowych ksenonowych, rtęciowych lub rtęciowoksenonowych.

Możliwe jest również zamknięcie dwóch zasilaczy w jednej obudowie np. widoczny poniżej ZXE 300D zawierający zasilacz do wyskociścnieniwych ksenonowych lamp łukowych o mocy 300 W oraz 175 W. 

Zasilacz ZWN - 04

Zasilacz wysokiego napięcia ZWN-04H jest źródłem napięcia stałego o wysokiej stabilności. Jest on przeznaczony do zasilania detektorów promieniowania elektromagnetycznego i jonizującego takich jak: fotopowielacze, komory jonizujące, liczniki GM, sondy scyntylacyjne, półprzewodnikowe detektory promieniowania,

Dane techniczne:

 

Zasilacz ZHA – 250

Zasilacz ZHA – 250 jest urządzeniem przeznaczonym do zasilania lamp halogenowych o mocy 250 W. Jest zasilaczem prądu stałego i dostarcza nominalnego, regulowanego napięcia wymaganego dla tego typu lamp.

Dane techniczne:

 

Przystawka pomiarowa UD-54

Przystawka pomiarowa UD - 54 stanowi układ przetwarzający sygnał prądowy otrzymywany z wyjścia fotopowielacza lub z detektora prądu fotodiody na proporcjonalny sygnał napięciowy.

Budowa i działanie:

Sygnał z detektora światła podawany jest na dzielnik wejściowy w przypadku fotopowielacza lub bezpośrednio na wejście wzmacniacza separującego w układzie wtórnika (K=1). Wyjście wzmacniacza połączone jest z z wejściem wzmacniacza pomiarowego o wzmocnieniu odpowiednio: 1, 10, 100 przełączanym skokowo za pomocą przełącznika na płycie czołowej. Z wyjścia tego układu sygnał podawany jest na wzmacniacz wyjściowy o wzmocnieniu regulowanym płynnie od 1-11 z możliwością zerowania (offset). Układ elektroniczny zasilany jest napięciem symetrycznym +/- 10V. Napięcie wyjściowe (out) proporcjonalne do prądu fotopowielacza lub fotodiody może osiągać wartość w granicach +/- 9 V w zależności od polaryzacji sygnału wejściowego.


Rys.1. Schemat blokowy UD-54

W zależności od rodzaju źródła sygnału wejściowego układ wyposażony jest w gniazdo typu BNC (sygnał z fotopowielacza) lub gniazdo typu 8p (sygnał z detektora fotodiody). W drugim przypadku do gniazda doprowadzone jest napięcie zasilania dla układu fotodetektora oraz jeśli istnieje potrzeba napięcie rewersyjne do fotodiody. (widok od strony płyty czołowej).

 

Wzmacniacz typu "lock-in" UD-77

Urządzenie UD-77 jest analogowym wzmacniaczem typu „lock-in”, którego działanie polega na modulacji sygnału mierzonego z określoną częstotliwością a następnie wyodrębnieniu go przy pomocy filtrów – metoda ta nazywana jest detekcją fazoczułą, gdyż sygnał wyjściowy zależy od różnicy fazy między modulacją a rejestrowanym sygnałem.